300 công nhân làm việc ngày và đêm hoàn thành tiến độ Chung cư HH2 ABC Dương Nội Chủ đầu tư Xuân Mai xây dựng Dự án Chung cư HH2 ABC Dương Nội, 300 nhân công được chia làm 3 ca / 1 ngày, làm việc ngày đêm hoàn thành tiến độ bàn giao nhà vào T9/2016.…