Ngân hàng nhà nước chính thức có Thông tư hướng dẫn việc bảo lãnh BĐS

(Hoiquanbatdongsan.Info) – Ngày 25/6/2015 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức có Thông tư hướng dẫn việc bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai. Theo đó, quy định mới của Ngân hàng nhà nước nêu rõ các doanh nghiệp bán nhà ở hình thành trong tương lai phải mua bảo lãnh ngân hàng. Mức phí bảo lãnh sẽ do các bên tự thỏa thuận.

bao_lanh_kinhdoanhnet

Ngân hàng nhà nước chính thức có Thông tư hướng dẫn việc bảo lãnh BĐS

Ngày mai 1/7/2015, Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) 2014 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) 2014 sửa đổi quy định, muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, doanh nghiệp phải được ngân hàng bảo lãnh trách nhiệm đối với khách hàng. Điều này đồng nghĩa với quy định doanh nghiệp BĐS phải được ngân hàng bảo lãnh khi bán, cho thuê nhà hình thành trong tương lai sẽ chính thức được áp dụng.

Nhằm hướng dẫn thực hiện cụ thể về vấn đề bảo lãnh của ngân hàng, NHNN vừa chính thức ban hành Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có quy định việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đó, khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh động sản, ngân hàng thương mại phải tuân thủ 3 quy định: Thứ nhất, nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản. Thứ hai, ngân hàng thương mại đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư đúng mục đích.

Thứ ba, cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất 30 ngày kể từ ngày bàn giao cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thoả thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở.

Về mức phí bảo lãnh, Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận mức phí bảo lãnh đối với khách hàng. Trong trường hợp bảo lãnh đổi ứng hoặc xác nhận bảo lãnh, mức phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận trên cơ sở mức phí bảo lãnh được bên được bảo lãnh chấp thuận.

Trường hợp thực hiện đồng bảo lãnh, trên cơ sở thỏa thuận về tỷ lệ tham gia đồng bảo lãnh và mức phí thu được của bên được bảo lãnh, các bên tham gia đồng bảo lãnh thỏa thuận mức phí bảo lãnh cho mồi bên đồng bảo lãnh.

Trường hợp tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh cho một nghĩa vụ liên đới thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận với từng khách hàng về mức phí phải trả trên cơ sở nghĩa vụ liên đới tương ứng của mỗi khách hàng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp đồng tiền bảo lãnh là ngoại tệ, các bên thỏa thuận thu phí bảo lãnh băng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán của bên bảo lãnh tại thời điêm thu phí hoặc tại thời điểm thông báo thu phí.

Về danh sách các ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động lãnh này, Thông tư số 07 quy định theo hướng tất cả các ngân hàng thương mại được NHNN phép hoạt động bảo lãnh thì đều được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo nhiều chuyên gia đánh giá, quy định về bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai của Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi là một bước tiến hết sức quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, nhằm hướng thị trường bất động sản phát triển minh bạch hơn trong thời gian tới.

Nguồn: HoiquanBatdongsan.Info

Post Comment