Bảng giá dự án Shop House Tuần Châu Marina

Chi tiết dự án: LIỀN KỀ TUẦN CHÂU MARINA

Chi nhánh Quảng Ninh

TUẦN CHÂU MARINA – KHU ĐÔ THỊ CẢNG NGỌC CHÂU
Phòng kinh doanh dự án Chủ đầu tư TNHH Tuần Châu
Địa chỉ: Số 16 KĐT Cảng Ngọc Châu, Tuần Châu, Quảng Ninh
Hotline: 0904.3456.25

Chi nhánh Hà Nội

Công ty CP Bất động sản Hội quán – Đơn vị ủy quyền phân phối của CĐT Tuần Châu
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0988.002.240

TT Ký hiệu căn Loại căn Diện tích lô đất Mặt tiền Căn góc Số tầng XD Tổng diện tích sàn XD Giá bán
(đã gồm VAT)
I BLOCK 85
1 B85-F49 Shophouse 144 Hướng đường Căn góc 4,5 867.2 8,034,000,000
2 B85-F50 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
3 B85-F51 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
4 B85-F52 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
5 B85-F53 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
6 B85-F54 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
7 B85-F55 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
8 B85-F56 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
9 B85-F57 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
10 B85-F58 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
11 B85-F59 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
12 B85-F60 Shophouse 108 Hướng đường Căn góc 4,5 650.4 5,974,000,000
II BLOCK 86
13 B86-F37 Shophouse 108 Hướng biển Căn góc 3,5 504 6,489,000,000
14 B86-F38 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
15 B86-F39 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
16 B86-F40 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
17 B86-F41 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
18 B86-F42 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
19 B86-F43 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
20 B86-F44 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
21 B86-F45 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
22 B86-F46 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
23 B86-F47 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
24 B86-F48 Shophouse 144 Hướng biển Căn giữa 3,5 672 8,652,000,000
III BLOCK 87
25 B87-F61 Shophouse 108 Hướng đường Căn góc 4,5 650.4 5,974,000,000
26 B87-F62 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
27 B87-F63 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
28 B87-F64 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
29 B87-F65 Shophouse 108 Hướng đường Căn giữa 4,5 650.4 5,665,000,000
30 B87-F66 Shophouse 108 Hướng đường Căn góc 4,5 650.4 5,974,000,000
IV BLOCK 88
31 B88-F31 Shophouse 108 Hướng biển Căn góc 3,5 504 6,489,000,000
32 B88-F32 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
33 B88-F33 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
34 B88-F34 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
35 B88-F35 Shophouse 108 Hướng biển Căn giữa 3,5 504 6,077,000,000
36 B88-F36 Shophouse 108 Hướng biển Căn góc 3,5 504 6,489,000,000

Post Comment