Bảng hàng tòa C – Tháp Queen New Life Tower (Tầng 4,6,11,12,15,16,23,24)

Bảng hàng tòa C – Tháp Queen – Căn hộ khách sạn New Life Tower Hạ Long

(Cập nhật lúc 23h30 – 18/11/2015)

Xem chi tiết dự án: New Life Tower Hạ Long

 

THÁP QUEEN – NEW LIFE TOWER
   LH:    Mr Dương – 0988.002.240
STT Tầng Ký hiệu căn Số căn DT thông thủy (m2) DT
Tim tường (m2)
Hướng View Hướng BC Giá CĐT (theo tim tường) – đã VAT Giá CĐT (theo thông thủy) – đã VAT Giá trị căn hộ
1 Tầng 4 Ruby 1 96.3 102.4 View Hồ bơi – View biển TB-ĐB 14,725,419 15,658,182 1,507,882,908
2 Ruby 2 96.3 102.4 View Núi- View biển ĐB-ĐN 15,679,651 16,672,858 1,605,596,241
3  Shaphire 3 67.8 71.9 View biển TB 14,429,431 15,302,007 1,037,476,067
4  Shaphire 4 67.8 71.9 View biển ĐN 15,507,347 16,445,107 1,114,978,244
5  Shaphire 5 67.8 71.9 View biển TB 14,503,428 15,380,479 1,042,796,457
6  Shaphire 6 67.8 71.9 View biển ĐN 15,507,347 16,445,107 1,114,978,244
7  Shaphire 7 67.8 71.9 View biển TB 14,577,425 15,458,951 1,048,116,847
8  Shaphire 8 67.8 71.9 View biển – Đảo rều ĐN 15,823,823 16,780,721 1,137,732,902
9 Ruby 9 96.3 102.4 View biển TB-TN 18,473,115 19,643,271 1,891,646,981
10 Ruby 10 96.3 102.4 View biển TN-ĐN 19,351,236 20,577,015 1,981,566,518
11 Diamond 11 68.0 72.9 View biển TN 16,844,122 18,057,890 1,227,936,506
12 Diamond 12 68.0 72.9 View biển TN 16,844,122 18,057,890 1,227,936,506
13 Tầng 6 Ruby 1 96.3 102.4 View Hồ bơi – View biển TB-ĐB 14,770,962 15,706,609 1,512,546,463
14 Ruby 2 96.3 102.4 View Núi- View biển ĐB-ĐN 15,728,145 16,724,424 1,610,562,002
15  Shaphire 3 67.8 71.9 View biển TB 14,474,058 15,349,333 1,040,684,756
16  Shaphire 4 67.8 71.9 View biển ĐN 15,555,308 16,495,968 1,118,426,631
17  Shaphire 5 67.8 71.9 View biển TB 14,548,284 15,428,047 1,046,021,601
18  Shaphire 6 67.8 71.9 View biển ĐN 15,555,308 16,495,968 1,118,426,631
19  Shaphire 7 67.8 71.9 View biển TB 14,622,510 15,506,762 1,051,358,446
20  Shaphire 8 67.8 71.9 View biển ĐN 15,872,763 16,832,620 1,141,251,664
21 Ruby 9 96.3 102.4 View biển TB-TN 18,530,248 19,704,023 1,897,497,435
22 Ruby 10 96.3 102.4 View biển TN-ĐN 19,411,085 20,640,655 1,987,695,074
23 Diamond 11 68.0 72.9 View biển TN 16,896,217 18,113,739 1,231,734,248
24 Diamond 12 68.0 72.9 View biển TN 16,896,217 18,113,739 1,231,734,248
25 Tầng 11 Ruby 1 96.3 102.4 View Hồ bơi – View biển TB-ĐB 15,332,653 16,303,880 1,570,063,646
26 Ruby 2 96.3 102.4 View Núi- View biển ĐB-ĐN 16,326,234 17,360,399 1,671,806,395
27  Shaphire 3 67.8 71.9 View biển TB 15,024,459 15,933,017 1,080,258,585
28  Shaphire 4 67.8 71.9 View biển ĐN 16,146,825 17,123,256 1,160,956,729
29  Shaphire 5 67.8 71.9 View biển TB 15,101,507 16,014,725 1,085,798,373
30  Shaphire 6 67.8 71.9 View biển ĐN 16,146,825 17,123,256 1,160,956,729
31  Shaphire 7 67.8 71.9 View biển TB 15,178,556 16,096,433 1,091,338,161
32  Shaphire 8 67.8 71.9 View biển ĐN 16,476,352 17,472,710 1,184,649,723
33 Ruby 9 96.3 102.4 View biển TB-TN 19,234,893 20,453,303 1,969,653,042
34 Diamond 11 68.0 72.9 View biển TN 17,538,725 18,802,545 1,278,573,063
35 Tầng 12 Ruby 1 96.3 102.4 View Hồ bơi – View biển TB-ĐB 15,347,834 16,320,022 1,571,618,165
36 Ruby 2 96.3 102.4 View Núi- View biển ĐB-ĐN 16,342,399 17,377,587 1,673,461,649
37  Shaphire 3 67.8 71.9 View biển TB 15,039,334 15,948,793 1,081,328,148
38  Shaphire 4 67.8 71.9 View biển ĐN 16,162,812 17,140,209 1,162,106,191
39  Shaphire 5 67.8 71.9 View biển TB 15,116,459 16,030,581 1,086,873,421
40  Shaphire 6 67.8 71.9 View biển ĐN 16,162,812 17,140,209 1,162,106,191
41  Shaphire 7 67.8 71.9 View biển TB 15,193,584 16,112,370 1,092,418,693
42  Shaphire 8 67.8 71.9 View biển ĐN 16,492,665 17,490,009 1,185,822,644
43 Ruby 9 96.3 102.4 View biển TB-TN 19,253,937 20,473,553 1,971,603,193
44 Ruby 10 96.3 102.4 View biển TN-ĐN 20,169,174 21,446,765 2,065,323,454
45 Diamond 11 68.0 72.9 View biển TN 17,556,090 18,821,161 1,279,838,977
46 Tầng 15 Ruby 1 96.3 102.4 View Hồ bơi – View biển TB-ĐB 15,939,887 16,949,578 1,632,244,385
47 Ruby 2 96.3 102.4 View Núi- View biển ĐB-ĐN 16,972,818 18,047,939 1,738,016,549
48  Shaphire 3 67.8 71.9 View biển TB 15,619,487 16,564,028 1,123,041,104
49  Shaphire 4 67.8 71.9 View biển ĐN 16,786,303 17,801,404 1,206,935,213
50  Shaphire 5 67.8 71.9 View biển TB 15,699,587 16,648,972 1,128,800,289
51  Shaphire 6 67.8 71.9 View biển ĐN 16,786,303 17,801,404 1,206,935,213
52  Shaphire 7 67.8 71.9 View biển TB 15,779,687 16,733,916 1,134,559,474
53  Shaphire 8 67.8 71.9 View biển ĐN 17,128,881 18,164,698 1,231,566,544
54 Ruby 9 96.3 102.4 View biển TB-TN 19,996,671 21,263,334 2,047,659,103
55 Diamond 12 68.0 72.9 View biển TN 18,233,328 19,547,200 1,329,209,620
56 Tầng 16  Shaphire 6 67.8 71.9 View biển ĐN 17,106,042 18,140,479 1,229,924,455
57  Shaphire 8 67.8 71.9 View biển ĐN 17,455,145 18,510,693 1,255,024,954
58 Tầng 23 Ruby 1 96.3 102.4 View Hồ bơi – View biển TB-ĐB 15,939,887 16,949,578 1,632,244,385
59 Ruby 2 96.3 102.4 View Núi- View biển ĐB-ĐN 16,972,818 18,047,939 1,738,016,549
60  Shaphire 3 72.7 76.6 View biển TB 15,619,487 16,457,396 1,196,452,692
61  Shaphire 4 72.7 76.6 View biển ĐN 16,786,303 17,686,807 1,285,830,839
62  Shaphire 5 72.7 76.6 View biển TB 15,699,587 16,541,793 1,202,588,347
63  Shaphire 6 72.7 76.6 View biển ĐN 16,786,303 17,686,807 1,285,830,839
64  Shaphire 7 72.7 76.6 View biển TB 15,779,687 16,626,190 1,208,724,001
65  Shaphire 8 72.7 76.6 View biển ĐN 17,128,881 18,047,762 1,312,072,285
66 Ruby 9 96.3 102.4 View biển TB-TN 19,996,671 21,263,334 2,047,659,103
67 Ruby 10 96.3 102.4 View biển TN-ĐN 20,947,214 22,274,088 2,144,994,685
68 Diamond 11 74.6 78.9 View biển TN 18,233,328 19,284,311 1,438,609,589
69 Diamond 12 68.0 72.9 View biển TN 18,233,328 19,547,200 1,329,209,620
70 Tầng 24 Ruby 1 96.3 102.4 View Hồ bơi – View biển TB-ĐB 15,636,270 16,626,729 1,601,154,015
71 Ruby 2 96.3 102.4 View Núi- View biển ĐB-ĐN 16,649,526 17,704,169 1,704,911,472
72  Shaphire 3 72.7 76.6 View biển TB 15,321,973 16,143,922 1,173,663,117
73  Shaphire 4 72.7 76.6 View biển ĐN 16,466,564 17,349,915 1,261,338,823
74  Shaphire 5 72.7 76.6 View biển TB 15,400,547 16,226,711 1,179,681,902
75  Shaphire 6 72.7 76.6 View biển ĐN 16,466,564 17,349,915 1,261,338,823
76  Shaphire 7 72.7 76.6 View biển TB 15,479,121 16,309,501 1,185,700,687
77  Shaphire 8 72.7 76.6 View biển ĐN 16,802,617 17,703,995 1,287,080,432
78 Ruby 9 96.3 102.4 View biển TB-TN 19,615,782 20,858,319 2,008,656,072
79 Ruby 10 96.3 102.4 View biển TN-ĐN 20,548,219 21,849,820 2,104,137,643
80 Diamond 11 68.0 72.9 View biển TN 17,886,027 19,174,873 1,303,891,342
81 Diamond 12 68.0 72.9 View biển TN 17,886,027 19,174,873 1,303,891,342
Thông tin liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Hội quán
Tầng 4, tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng kinh doanh dự án: 0988.00.22.40 – 0904.3456.25
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco)
Địa chỉ dự án: Đường Hoàng Quốc Việt – Khu đô thị Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Chuyên mục dự án: New Life Tower Hạ Long

 

Post Comment