BIDV – Điệu kiện vay vốn mua nhà lãi suất 5%/năm

ĐIỀU KIỆN VAY VỐN MUA NHÀ VỚI LÃI SUẤT 5%/NĂM

(Áp dụng gói vay 30.000 tỷ cho các dự án NOXH. Các dự án Hội quán phân phối tiếp cận gói vay 30.000 tỷ: Chung cư Bright City, New Life Tower Hạ Long, Chung cư Gemek Tower, Chung cư CT Number OneXuan Mai Sparks Tower)

dieu kien vay von mua nha goi vay 30000 ty 1 dieu kien vay von mua nha goi vay 30000 ty

Post Comment