Tiếp tục mở bán 250 căn Xuan Mai Sparks Tower

Mở bán 250 căn hộ Xuan Mai Sparks Tower (HH2 ABC Dương Nội) 900tr/căn 2PN

Chung cư Xuan Mai Sparks Tower (Chung cư hh2 abc Dương Nội) đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều gia đình đang có nhu cầu mua nhà ở Hà Nội với giá cả hợp lý, kết hợp với gói vay 30000 ưu đãi của nhà nước đã thực sự trở thành cú hích cho thị trường bất động sản phân khúc nhà thu nhập thấp. Với các căn hộ được thiết kế hợp lý, bàn giao full nội thất, đặc biệt là mua giá gốc không chênh từ chủ đầu tư. Sau đợt mở bán thành công của đợt 1 gồm các tầng: 3-8-15-18-23 trong vòng hơn 1 tháng, hơn 200 căn hộ đã có chủ sở hữu.

mo-ban-250-can-ho-xuan-mai-sparks-tower-hh2-abc-duong-noi

Theo kế hoạch ra tiếp 5 tầng nữa là trung tuần tháng 8, nhưng do nhu cầu của thị trường quá cao nên gần 300 căn hộ tiếp tục được chủ đầu tư Xuân Mai tung ra thị trường nhằm phục vụ cho nhu cầu của người dân.
Các tầng được bán trong đợt này là: 2-7-10-13-16-19-24.
Quy trình và thủ tục đặt cọc giữ căn hộ như sau:
Với bảng hàng giá trần được phát ra, quý khách hàng có thể đặt 30 triệu để giữ căn hộ
– Nếu giá mở bán căn hộ khi đưa ra thấp hoặc bằng giá trần thì 30 triệu tự động được chuyển sang cọc thưởng phạt
– Nếu giá mở bán cao hơn giá trần, quý khách có thể suy nghĩ việc chuyển cọc sang không điều kiện hoặc có thể rút về nếu không phù hợp với sự tính toán tài chính của gia đình.

Bảng hàng chi tiết các căn XUAN MAI SPARKS TOWER mở bán

STT
Mã Toà
Mã Căn
Tầng
Diện tích thông thủy (m2)
Tổng đơn giá sau điều chỉnh
Giá bán căn hộ (Gồm VAT) (đồng)
1 A A01 2 65.49 17,489,885 1,145,412,569
2 A A02 2 50.68 17,490,183 886,402,474
3 A A03 2 55.09 17,989,885 991,062,765
4 A A04 2 66.91 18,123,020 1,212,611,268
5 A A05 2 64.45 17,489,885 1,127,223,088
6 A A06 2 79.45 16,823,615 1,336,636,212
7 A A07 2 79.45 16,823,615 1,336,636,212
8 A A08 2 66.91 17,956,453 1,201,466,270
9 A A09 2 89.21 16,323,913 1,456,256,279
10 A A10 2 89.21 16,323,913 1,456,256,279
11 A A11 2 69.88 16,490,480 1,152,354,742
12 A A12 2 69.93 16,657,048 1,164,827,367
13 A A13 2 65.49 17,323,318 1,134,504,096
14 B B01 2 50.68 17,490,183 886,402,474
15 B B02 2 55.09 17,989,885 991,062,765
16 B B03 2 66.91 17,956,453 1,201,466,270
17 B B04 2 64.45 17,489,885 1,127,223,088
18 B B05 2 79.45 16,490,480 1,310,168,636
19 B B06 2 79.45 16,823,615 1,336,636,212
20 B B07 2 64.45 17,489,885 1,127,223,088
21 B B08 2 79.45 17,489,885 1,389,571,363
22 B B09 2 48.82 18,156,453 886,398,035
23 B B10 2 64.45 17,489,885 1,127,223,088
24 B B11 2 64.45 17,489,885 1,127,223,088
25 B B12 2 65.49 17,489,885 1,145,412,569
26 C C01 2 65.49 17,489,885 1,145,412,569
27 C C02 2 64.45 17,489,885 1,127,223,088
28 C C03 2 64.45 17,489,885 1,127,223,088
29 C C04 2 79.45 17,156,750 1,363,103,788
30 C C05 2 64.45 17,489,885 1,127,223,088
31 C C06 2 79.45 16,823,615 1,336,636,212
32 C C07 2 79.45 16,490,480 1,310,168,636
33 C C08 2 64.45 17,489,885 1,127,223,088
34 C C09 2 66.91 18,123,020 1,212,611,268
35 C C10 2 55.05 17,989,885 990,343,169
36 C C11 2 50.68 17,323,615 877,960,808
37 A A01 7 65.49 17,833,115 1,167,890,701
38 A A02 7 50.68 17,823,318 903,285,756
39 A A03 7 55.09 18,333,115 1,009,971,305
40 A A04 7 66.91 18,472,980 1,236,027,092
41 A A05 7 64.45 17,833,115 1,149,344,262
42 A A06 7 79.45 17,153,385 1,362,836,438
43 A A07 7 79.45 17,153,385 1,362,836,438
44 A A08 7 66.91 18,303,048 1,224,656,942
45 A A09 7 89.21 16,643,588 1,484,774,485
46 A A10 7 89.21 16,643,588 1,484,774,485
47 A A11 7 69.88 16,813,520 1,174,928,778
48 A A12 7 69.93 16,983,453 1,187,652,868
49 A A13 7 65.49 17,663,183 1,156,761,855
50 B B01 7 50.68 17,823,318 903,285,756
51 B B02 7 55.09 18,333,115 1,009,971,305
52 B B03 7 66.91 18,303,048 1,224,656,942
53 B B04 7 64.45 17,833,115 1,149,344,262
54 B B05 7 79.45 16,813,520 1,335,834,164
55 B B06 7 79.45 17,153,385 1,362,836,438
56 B B07 7 64.45 17,833,115 1,149,344,262
57 B B08 7 79.45 17,833,115 1,416,840,987
58 B B09 7 48.82 18,503,048 903,318,803
59 B B10 7 64.45 17,833,115 1,149,344,262
60 B B11 7 64.45 17,833,115 1,149,344,262
61 B B12 7 65.49 17,833,115 1,167,890,701
62 C C01 7 65.49 17,833,115 1,167,890,701
63 C C02 7 64.45 17,833,115 1,149,344,262
64 C C03 7 64.45 17,833,115 1,149,344,262
65 C C04 7 79.45 17,493,250 1,389,838,713
66 C C05 7 64.45 17,833,115 1,149,344,262
67 C C06 7 79.45 17,153,385 1,362,836,438
68 C C07 7 79.45 16,813,520 1,335,834,164
69 C C08 7 64.45 17,833,115 1,149,344,262
70 C C09 7 66.91 18,472,980 1,236,027,092
71 C C10 7 55.05 18,333,115 1,009,237,981
72 C C11 7 50.68 17,653,385 894,673,552
73 A A01 10 65.49 17,833,115 1,167,890,701
74 A A02 10 50.68 17,823,318 903,285,756
75 A A03 10 55.09 18,333,115 1,009,971,305
76 A A04 10 66.91 18,472,980 1,236,027,092
77 A A05 10 64.45 17,833,115 1,149,344,262
78 A A06 10 79.45 17,153,385 1,362,836,438
79 A A07 10 79.45 17,153,385 1,362,836,438
80 A A08 10 66.91 18,303,048 1,224,656,942
81 A A09 10 89.21 16,643,588 1,484,774,485
82 A A10 10 89.21 16,643,588 1,484,774,485
83 A A11 10 69.88 16,813,520 1,174,928,778
84 A A12 10 69.93 16,983,453 1,187,652,868
85 A A13 10 65.49 17,663,183 1,156,761,855
86 B B01 10 50.68 17,823,318 903,285,756
87 B B02 10 55.09 18,333,115 1,009,971,305
88 B B03 10 66.91 18,303,048 1,224,656,942
89 B B04 10 64.45 17,833,115 1,149,344,262
90 B B05 10 79.45 16,813,520 1,335,834,164
91 B B06 10 79.45 17,153,385 1,362,836,438
92 B B07 10 64.45 17,833,115 1,149,344,262
93 B B08 10 79.45 17,833,115 1,416,840,987
94 B B09 10 48.82 18,503,048 903,318,803
95 B B10 10 64.45 17,833,115 1,149,344,262
96 B B11 10 64.45 17,833,115 1,149,344,262
97 B B12 10 65.49 17,833,115 1,167,890,701
98 C C01 10 65.49 17,833,115 1,167,890,701
99 C C02 10 64.45 17,833,115 1,149,344,262
100 C C03 10 64.45 17,833,115 1,149,344,262
101 C C04 10 79.45 17,493,250 1,389,838,713
102 C C05 10 64.45 17,833,115 1,149,344,262
103 C C06 10 79.45 17,153,385 1,362,836,438
104 C C07 10 79.45 16,813,520 1,335,834,164
105 C C08 10 64.45 17,833,115 1,149,344,262
106 C C09 10 66.91 18,472,980 1,236,027,092
107 C C10 10 55.05 18,333,115 1,009,237,981
108 C C11 10 50.68 17,653,385 894,673,552
109 A A01 13 65.71 17,661,500 1,160,537,165
110 A A02 13 50.79 17,656,750 896,786,333
111 A A03 13 55.39 18,161,500 1,005,965,485
112 A A04 13 67.46 18,298,000 1,234,383,080
113 A A05 13 64.83 17,661,500 1,144,995,045
114 A A06 13 79.52 16,988,500 1,350,925,520
115 A A07 13 79.52 16,988,500 1,350,925,520
116 A A08 13 67.46 18,129,750 1,223,032,935
117 A A09 13 89.32 16,483,750 1,472,328,550
118 A A10 13 89.32 16,483,750 1,472,328,550
119 A A11 13 70.14 16,652,000 1,167,971,280
120 A A12 13 70.1 16,820,250 1,179,099,525
121 A A13 13 65.71 17,493,250 1,149,481,458
122 B B01 13 50.79 17,656,750 896,786,333
123 B B02 13 55.39 18,161,500 1,005,965,485
124 B B03 13 67.46 18,129,750 1,223,032,935
125 B B04 13 64.83 17,661,500 1,144,995,045
126 B B05 13 79.52 16,652,000 1,324,167,040
127 B B06 13 79.52 16,988,500 1,350,925,520
128 B B07 13 64.83 17,661,500 1,144,995,045
129 B B08 13 79.52 17,661,500 1,404,442,480
130 B B09 13 48.95 18,329,750 897,241,263
131 B B10 13 64.83 17,661,500 1,144,995,045
132 B B11 13 64.83 17,661,500 1,144,995,045
133 B B12 13 65.71 17,661,500 1,160,537,165
134 C C01 13 65.71 17,661,500 1,160,537,165
135 C C02 13 64.83 17,661,500 1,144,995,045
136 C C03 13 64.83 17,661,500 1,144,995,045
137 C C04 13 79.52 17,325,000 1,377,684,000
138 C C05 13 64.83 17,661,500 1,144,995,045
139 C C06 13 79.52 16,988,500 1,350,925,520
140 C C07 13 79.52 16,652,000 1,324,167,040
141 C C08 13 64.83 17,661,500 1,144,995,045
142 C C09 13 67.46 18,298,000 1,234,383,080
143 C C10 13 55.39 18,161,500 1,005,965,485
144 C C11 13 50.79 17,488,500 888,240,915
145 A A01 19 65.71 17,833,115 1,171,813,987
146 A A02 19 50.79 17,823,318 905,246,321
147 A A03 19 55.39 18,333,115 1,015,471,240
148 A A04 19 67.46 18,472,980 1,246,187,231
149 A A05 19 64.83 17,833,115 1,156,120,845
150 A A06 19 79.52 17,153,385 1,364,037,175
151 A A07 19 79.52 17,153,385 1,364,037,175
152 A A08 19 67.46 18,303,048 1,234,723,618
153 A A09 19 89.32 16,643,588 1,486,605,280
154 A A10 19 89.32 16,643,588 1,486,605,280
155 A A11 19 70.14 16,813,520 1,179,300,293
156 A A12 19 70.1 16,983,453 1,190,540,055
157 A A13 19 65.71 17,663,183 1,160,647,755
158 B B01 19 50.79 17,823,318 905,246,321
159 B B02 19 55.39 18,333,115 1,015,471,240
160 B B03 19 67.46 18,303,048 1,234,723,618
161 B B04 19 64.83 17,833,115 1,156,120,845
162 B B05 19 79.52 16,813,520 1,337,011,110
163 B B06 19 79.52 17,153,385 1,364,037,175
164 B B07 19 64.83 17,833,115 1,156,120,845
165 B B08 19 79.52 17,833,115 1,418,089,305
166 B B09 19 48.95 18,503,048 905,724,200
167 B B10 19 64.83 17,833,115 1,156,120,845
168 B B11 19 64.83 17,833,115 1,156,120,845
169 B B12 19 65.71 17,833,115 1,171,813,987
170 C C01 19 65.71 17,833,115 1,171,813,987
171 C C02 19 64.83 17,833,115 1,156,120,845
172 C C03 19 64.83 17,833,115 1,156,120,845
173 C C04 19 79.52 17,493,250 1,391,063,240
174 C C05 19 64.83 17,833,115 1,156,120,845
175 C C06 19 79.52 17,153,385 1,364,037,175
176 C C07 19 79.52 16,813,520 1,337,011,110
177 C C08 19 64.83 17,833,115 1,156,120,845
178 C C09 19 67.46 18,472,980 1,246,187,231
179 C C10 19 55.39 18,333,115 1,015,471,240
180 C C11 19 50.79 17,653,385 896,615,424
Để an toàn về giao dịch, chuẩn xác về thông tin, cũng như tư vấn về thủ tục vay vốn ngân hàng, quý khách có nhu cầu và quan tâm dự án xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Xuân Mai
Sàn giao dịch Bất động sản Xuân Mai

Tầng 5, tòa nhà CT2, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Đơn vị chủ quản:
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai – Vinaconex Xuan Mai
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà CT2, đường Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Phòng kinh doanh dự án Xuan Mai Sparks Tower

Hotline: 0988.00.22.40 – 0911.43.22.40 – 0904.3456.25

 

Post Comment