Từ nay không được thu tiền đặt cọc khi bán nhà ở xã hội

Đó là khuyến cáo của Sở xây dựng Hà Nội gửi tới tất cả người dân khi có nhu cầu mua và thuê nhà ở xã hội tại Hà Nội. Theo đó sở xây dựng Hà Nội nghiêm cấm tất cả các tổ chức và cá nhân không được lợi dụng chính sách của nhà nước về hỗ trợ nhà ở xã hội để thu tiền đặt cọc.

Và khi người dân có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội cũng như các đơn vị bán bất động sản, môi giới bất động sản thì cũng cố gắng xem qua và tuân thủ quy định tại Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

thong-bao

Trên trang chủ của Sở xây dựng Hà Nội cũng có đăng tải thông báo “Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội tại các Dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Sở dĩ có thông báo của Sở xây dựng Hà Nội là trong thời gian qua có nhiều tổ chức và cá nhân đã không thực hiện đúng quy trình, quy định về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Post Comment